Ihmiset etsivät pahalle ololleen perimmäisiä syitä ja apuja sen karkottamiseksi tarjotaan esimerkiksi erilaisista energiahoitomuodoista. Maailmassa, jossa henkinen haavoittuvuus on suurta, monenlaisten henkisten hoitojen kysynnän kasvu on helposti selitettävissä. Myös perinteinen terapia on omalta osaltaan juurikin energioiden purkamista ja käsittelyä, sillä ajatukset ja sanat ovat energiaa. Maailmanlaajuisesti on myös yleistynyt monia hoitomuotoja, joissa energiaa käsitellään koko kehon alueella. Monet saavat ainakin hetkellistä apua erilaisista energiahoidoista ja useimmiten hoitaja on pyyteettömästi puhtaalla ja positiivisella asenteella liikenteessä. On kuitenkin myös tapauksia, jossa energiahoitoa antava työskentelee tiedostaen tai tietämättään kanavana pimeille voimille.

Olen itse kokeillut ainoastaan kahta muotoa energiahoitojen laajasta kentästä, Reikiä ja Ayurveda-hierontaa. Reikin pariin eksyin johdatuksen kautta, en oman kiinnostukseni. Sain kutsun lähteä Usui Reiki 1 -kurssille ja osallistuin koulutukseen sen kummempia miettimättä. En oikeastaan alunperin tiennyt, mitä Reiki on tai kuinka sen olisi tarkoitus ihmistä hoitaa. Kurssi oli kaksipäiväinen ja siellä kävimme opettajan kanssa läpi kyseisen energiahoidon pääperiaatteita. 

Kyseessä on siis hoitomuoto, jossa hoitaja toimii kanavana “universaalille elämän energialle”. Tätä energiaa kutsutaan Reiki-energiaksi. Hoitaja kuljettaa kehonsa kautta tätä energiaa hoidettavaan, toimien virtauksen avoimena kanavana niin, etteivät hoitajan omat energiat sekoitu Reiki-energiaan. Hoidon aikana käydään yleensä läpi hoidettavan seitsemän päächakraa eli tunnekeskusta sekä muita kipukohtia. Hoitaja pitää käsiään hoidettavan kohdan päällä, joissain tapauksissa ihoa voidaan myös koskettaa. Tarkoitus on Reikin avulla puhdistaa chakroissa olevia tukoksia, sekä energisoida ja tasapainottaa hoidettavan omia energioita.

Kurssin aikana jokainen kurssilainen sai vihkimyksen käyttää Reiki-energiaa. Vihkimys oli kaksiosainen ja tätä käytiin lävitse molempina kurssipäivinä. Jokainen kurssilainen pyydettiin yksitellen erilliseen huoneeseen, jossa olimme kahden opettajan kanssa. Istuimme tuolilla silmät kiinni ja odotimme mitä tapahtuu. Opettaja kiersi tuolia ympäri, asetteli käsiään eri asentoihin ja kävi mielessään läpi Reikiin liittyviä aktivointeja. Edistyneemmät hoitajat käyttävät apunaan tiettyjä ikivanhoja symboleja, joilla Reiki-energiaa voidaan etänä siirtää ja hallita, näin meille kerrottiin. Myös tämän aktivoinnin aikana opettaja visualisoi näitä symboleja ja näin aktivoi Reiki-energian kulkeutumisen minuun.

Tästä Reiki-vihkimyksestä sanottiin, että se tehdään vain kerran elämässä ja kun olet kerran avattu kanavaksi, sitä ei pysty enää milloinkaan sulkemaan. Muut kurssilaiset kokivat vihkimyksen aikana erilaisia tunnetiloja ja saattoivat nähdä värejä tai muita visuaaleja mielessään. Itse en kokenut minkäänlaista erikoista vihkimyksien tapahtuessa. Reiki-opettajani purskahti kyllä itkuun toisen vihkimyksen jälkeen ja nosti kätensä ilmaan, aivan kuin olisi nähnyt takanani tyhjässä huoneessa jonkin olennon, jota kunnioitti suunnattomasti. En tässäkään vaiheessa aistinut mitään, vaikka intuitioni oli jo luonnostaan herkkä.

Vihkimysten jälkeen harjoittelimme hoitamista kurssilaisten kesken. Reiki-energian kerrottiin hoidon aikana tuntuvan hoitajan kämmenissä kihelmöintinä tai esimerkiksi kuumana tai jopa polttavana tunteena, sillä energia kulkeutuu käsien kautta hoidettavaan. Energian kerrottiin olevan neutraalia, sen kulkeutuessa kehoon Reiki hakeutuu sinne mihin ihminen eniten apua siltä tarvitsee. Reiki-energialla olisimme myös voineet hoitaa itseämme, omia chakrojamme yksi kerrallaan. Itsehoitoa suositeltiin alkuun tehtäväksi päivittäin, jotta kanava ja sen kautta kulkeutuva virtaus vahvistuu.

Kävimme suhteellisen kattavasti lävitse chakrojen toiminnan tarkoitusta ja niihin liittyviä tunnepuolen aihealueita. Opettajamme oli asiantunteva ja tehnyt pitkän uran erilaisten energiahoitomuotojen parissa. Hän myös varoitti meitä siitä, että kurssin jälkeen on mahdollista, että energeettinen maailma ja henkinen ulottuvuus avautuu meille täysin erinäköisenä kuin ennen. Hän kertoi, että saatamme alkaa näkemään ympärillämme liikkuvan erilaisia olentoja, kuten enkeleitä, keijuja tai maahisia. Hänellä oli myös myynnissä erilaisia aiheeseen liittyviä tavaroita ja parantavia luonnonkiviä, joista hankin itselleni kurssin päätyttyä muistoksi enkeli-avaimenperän ja kirkkaan vuorikristallin.

Vähän tässä vaiheessa tiesin, jos lainkaan, mihin olin sitoutunut. Mikäli olisin tiennyt, olisin jättänyt kuuntelematta johdatusta ja ollut menemättä koko kurssille! Nyt, kun jälkikäteen mietin Reiki-kurssia ja siitä seuranneita tilanteita, olen todella kiitollinen kaikista kokemuksistani. Kerron kurssia seuranneista tapahtumista seuraavassa julkaisussani, ne vaativat oman osionsa. Noista kokemuksista kirjoittamisen ja jakamisen koen terapeuttisena. Matka ei ollut helppo, mutta äärimmäisen silmiä avaava ja täynnä yliluonnollisia ihmeitä.

Melko kauan kurssin jälkeen, ja siinä vaiheessa jo kaikenmoista Reikin vuoksi kokeneena, kävin myös Ayurveda-hieronnassa. Kyseessä on intialainen hoitomuoto, jossa käsitellään erilaisin paineluin ja sivelyin hoidettavan pienempiä energiapisteitä, tarkoituksena vahvistaa energian virtausta ja laukaista lihasjännityksiä. Ayurveda käsittää kokonaisvaltaisen terveyden, myös sen ennaltaehkäisyn, ja on itsessään erittäin laaja uskomuslääkinnällinen kokonaisuus. Hieronta oli rentouttava ja antoi myös miettimisen aihetta. Hoidon aikana kävin päässäni lävitse ajatuksia syyllisyydentunnosta ja itsensä ruoskimisesta, tämä toimikoon merkkinä siitä, että hoito nosti myös esiin olennaisia henkisiä kohtia joihin keskittyä.  Ayurvedan osalta en kokenut jälkikäteen mitään kummallisuuksia, olin toki vain yhden kerran asiakkaana enkä käynyt lävitse erityisiä vihkiytymis- tai muita sitouttavia prosesseja.

Mielestäni oleellista eri energiahoidoista olisi tietää energian lähde ja hoitajan tarkoitusperät. Joissain hoitomuodoissa hoitaja hoitaa omalla energiallaan tai kertoo saavansa tähän apua erilaisilta henkiolennoilta. Näissä kohdin vikaan voidaan mennä monessa asiassa. Riskitekijöinä toimivat hoitajan omat energiat, joiden tulisi olla puhtaat ja vailla siirrettävissä olevia sitoumuksia, ja lisäksi tottakai mainitut auttajat henkimaailmasta. Olen kuullut esimerkiksi eräästä enkelihoitajasta, joka uskoo hoitavansa puhtaalla sydämellä ja hyvien enkelien avustuksella. Hän on kuitenkin saanut oppinsa ja avannut yhteyden mainittuihin enkeleihinsä sellaisen ihmisen kautta, joka on vuosia ollut yhteydessä ainoastaan pimeisiin energioihin ja negatiivisiin olentoihin. Tällaiset negatiiviset olennot voivat muokata olemustaan tarpeen mukaan ja valheellisesti esiintyä hyväntahtoisina positiivisina auttajina.

Tällaiset pimeyden kanssa työskentelevät, positiivisina näyttäytyvät, hoitajat ja energiat ovat usein alkuun hoidettavalleen mieluisia rahan- ja ajankäytön kohteita. Hoidettava kokee saavansa hoidosta apua johonkin vaivaansa ja siksi saattaa palata takaisin samalle hoitajalle. Kyseisenlaisista hoidoista saatava apu on kuitenkin ainoastaan hetkellistä. Tarkoitus on sitouttaa apua tarvitseva jatkuviin käynteihin ja addiktoida hänet hetkelliseen hyvään oloon. Pidemmän päälle näistä hoidoista on enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä mahdolliset negatiiviset pitkäaikaisvaikutukset ilmenevät yleensä vasta monen käyntikerran jälkeen. 

Pimeiden voimien vaikutuksesta aiheutuu ongelmia sekä hoitajalle että hoidettavalle. Mikäli taustalla toimii negatiivinen energia, se kuluttaa käyttäjäänsä – pimeys hyödyntää ihmisen energiaa polttoaineenaan. Näissä tapauksissa hoitajan omat energiavarastot siis kuluvat hoitamisessa tai muussa henkisessä työssä, ja pitkäaikaisena tällaiset energiavajeet saattavat ilmetä esimerkiksi väsymyksenä, ahdistuksena tai fyysisinä oireina. Univaikeudet ja painajaisunet voivat olla merkkejä vääränlaisesta vaikutuspiiristä. Matalavärähteinen energia houkuttaa vastaavalla värähtelytaajuudella toimivia olentoja, joten myös erilaiset paranormaalit ilmiöt ovat mahdollisia. Näitä samankaltaisia ongelmia voi esiintyä niin ikään hoidettavalla. 

Huomioitavaa on, että erityisesti introvertit ja empaatikot tarvitsevat luonnostaan pidempiä latautumisaikoja kaikenlaisen sosiaalisen kanssakäymisen jälkeen. Tällaista normaalia ihmisestä riippuvaa tarvetta ei pidä sekoittaa pimeän energian vaikutusoireisiin. Herkkien ihmisten suuri palautumisen tarve saattaa kuitenkin pienentyä ja nopeutua silloin, kun energian lähde on positiivinen. Korkeavärähteinen energia nostaa kestävyyttä ja toleranssia tilanteissa, jotka normaalisti voisi kokea raskaina ja kuluttavina. Silloin kun hoidon taustalla vaikuttaa todellinen positiivinen voima, energiavajetta ei ilmene edes pitkällä aikavälillä. Hyväätekeviä hoitajia ja muita korkealla värähtelytaajuudella työskenteleviä auttajia on kentällä, tunnistat heidät terveestä, tasapainoisesta ja rauhallisesta otteesta. Heiltä saat pitkäaikaisen avun sekä neuvot itsesi hoitamiseen ilman välikäsiä.

Aina kun päästät oman energiasi ja energiakenttäsi vaikutuspiiriin muita ihmisiä tai olentoja, ole tarkkana. Luvalla toteutettu energiavirtauksen muokkaaminen ja siihen vaikuttaminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin ilman lupaa toteutettu. Energiahoitoon mennessäsi annat tuon luvan, joten taustatyö kannattaa tehdä huolella. Kuuntele myös intuitiotasi kun menet hoitopaikkaan – millainen fiilis siellä on, haluatko mennä tilaan peremmälle vai kenties ottaa askeleen taaksepäin? Kannattaa myös kysellä hoitajalta energian perimmäistä lähdettä ja esimerkiksi sitä, miten ja milloin hän on alalle päätynyt ja kuinka kokee hoitomuodon muuttaneen omaa elämäänsä. 

Huomaa myös, että oman energiasi virtauksen parantaminen on mahdollista toteuttaa myös itsenäisesti tai pelkällä puheella avustettuna. Mikäli hoitoon meneminen epäilyttää, suosittelen kokeilemaan ensin näitä vaihtoehtoja.