Merkityksien etsiminen on osa ihmisluontoa. Kun mietin luomakuntaa, sen kaikkia eliöitä, kasveja ja ennen kaikkea ihmistä kokonaisuutena, en voi olla ihmettelemättä. Kaikki toimii täydellisellä tarkkuudella, jokaisella pienelläkin osalla on oma tärkeä tarkoituksensa. Ilman toista ei olisi toista. Joidenkin mielestä kyse on sattumanvaraisuudesta ja luonnonvalinnasta. Jotkut kutsuvat ohjaavaa voimaa lähde-energiaksi, toiset taas perustavat näkemyksensä fysiikkaan ja matemaattisiin kaavoihin. Itse kaiken kokemani jälkeen en voi olla muuta mieltä, kuin että tämän kaiken on suunnitellut ja luonut olento, jonka tietoisuuden tasoa ja valtavuutta ihmismieli ei kykene ymmärtämään.

Minä kutsun tuota kaikkeutta hallitsevaa kaikkivoipaa voimaa Jumalaksi.

Korkeamman ja yliluonnollisen johdatuksen olemassaolo on aina ollut osa elämänkatsomustani, mutta ilman kokemuksia henkimaailman kanssa olisin ajatusteni kanssa tällä hetkellä pimeällä polulla. Etsiessäni vastauksia kysymyksiin mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa, olen tutustunut monenlaisiin uskomusjärjestelmiin. Internet tuo tietoa ulottuvillemme ja sitä löytyy nykyään laidasta laitaan. En lähde teksteissäni erittelemään eri uskontoja tai uskomusjärjestelmiä sen kummemmin, kerron vain omista kokemuksistani ja mihin johtopäätöksiin olen matkani aikana niiden osalta tullut. 

Tämän kertominen yksityiskohtineen on minulle välttämätöntä. Kirjoitan tekstejäni sen vuoksi, että juuri sinä näkisit elämässäsi eteen tulevan tienristeyksen ja voisit tietoisesti valita reittisi. Liian monet ovat valinneet ja valitsevat pimeyden, ilman että edes tajuavat tehneensä oleellisia päätöksiä. Älä myöskään ota kertomaani suorana totuutena, jokaisen näkemys on aina väritetty subjektiivisella näkökannalla. Tekstini perimmäinen tarkoitus on havahduttaa sinut ajattelemaan ja tutkimaan itse. Lopullinen oikea vastaus löytyy sisältäsi, sydämestäsi.

Jokaiselle meistä on annettu synnyinoikeutena vapaus valita mihin uskoo ja mihin ei. Tämän näkemyksen voimme varmasti kaikki allekirjoittaa – näin asian ainakin kuuluisi olla jokaisen yksilön kohdalla. Valinnanvapaus! Itse sana herättää positiivisen tunteen. Se kutkuttaa turvallisuuden tarvettamme, mehän aina haluamme että olomme olisi lämpöinen ja suojeltu. Valinnanvapaus on mieliala, jonka mukaan voimme rauhassa etsiä kaikista uskomusjärjestelmistä meille sopivan. Sellaisen, joka luo meille turvallisuudentunteen. Sellaisen, että mielesi sanoo: “Nyt on hyvä, jää tähän.”

Jotkut meistä uskovat ainoastaan ihmisyyteen, eli perimmäisenä lähteenä kaikelle toimii ihmisyyden eri kerrokset. Heidän mielensä mukaisesti esimerkiksi pahuus kaikissa muodoissaan on lähtöisin ihmisistä. Silloin kun yksilöllä on ikävä olla ja käsittelemättömät negatiiviset tunteet painavat taakkana, ne kumpuavat sisimmästä esiin ja saattavat ilmetä pahoina sanoina ja tekoina. Tällöin ihmisyydestä itsessään tulee kaiken keskus ja pysytään hyvin turvallisilla vesillä. Mielen ei tarvitse käsitellä yliluonnollista jumaluutta edes yksinkertaisella tasolla, vaan kaikki voidaan yhdistää inhimillisyyteen. Ja nimenomaan inhimillisyyden ymmärrys tulee meille kaikille luonnostaan, koska jokainen meistä ainakin olettaa ymmärtävänsä elämän vuoristorataa.

Tällainen katsantokanta antaa sekä kunnian että moitteet suoraan ihmiskunnalle. Tulevaisuuden avaimet ovat meidän käsissämme. Monet uuden ajan eli New age -uskomusjärjestelmät ja uskonnot yhdistävät tähän ihmisläheiseen näkemykseensä olennaisesti myös maapallon. Kehotuksena on kuunnella “Äiti maata”, luonnon ja universumin omia tasapainottavia energioita. Monet vanhat luonnonuskonnot, kuten lähes kaikki alkuperäiskansat, tunnustavat Äiti maan läheiseksi osaksi ihmisyyttä ja ihmisen osaksi Äiti maata. Ihmisen perimmäinen negatiivinen olo on jatkumoa siitä, että olemme rotuna erkaantuneet liikaa luonnosta niin asuinmuotojen, ravinnon kuin ajankäytön osalta. Ihmiskunta nähdään pahan tyyssijana ja elinympäristön turmeleminen ikävimpänä seurauksena tästä.

Tämä näkemys osui ja upposi aiemmin myös minuun. Ihmisten kasvava henkinen paha olo on kaikilta osin nähtävissä jokaisessa yhteiskunnan luokassa ja se on suhteellisen helppo selittää näkyvästi esillä olevalla asialla – luonnosta erkaantumisella.  Energiamme on tämän erkaantumisen vuoksi matalavärähteistä ja korjausliikkeeksi tähän tarjotaan siirtymistä maanläheisempään elämäntyyliin. Oikeanlainen kasviperäinen ravinto, erilaiset luonnonelementit, kunnioittava elämänasenne ja sisäinen rauha nostavat energiaasi korkeammalle värähtelytasolle. Asia nähdään kollektiivisena, eli kun parannat omaa energiaasi, parannat väistämättä myös kaiken ympärilläsi olevan energiaa. Sinun on siis mahdollista vaikuttaa koko maapallon ja ihmiskunnan värähtelytasoon. Luonnon kanssa lähentymisen lisäksi suositellaan omien energiakeskusten eli chakrojen tasapainotusta vaikkapa itämaisin tavoin meditaatiolla, joogalla tai energiahoidoilla.

Tutustuin tähän näkemykseen hyvinkin syvällisesti muutamia vuosia sitten. Aiheeseen sisältyy olennaisesti myös energiamuotojen erottelu. Energiat jaetaan maskuliiniseen, eli miesenergiaan, ja feminiiniseen, eli naisenergiaan. Äiti maa ja siihen liittyvät luonnonenergiat nähdään nimensä mukaisesti feminiinisinä. Selitys ihmisen pahalle ololle on yksinkertaisuudessaan siis empaattisen feminiinisen energian pidättäminen ja siitä erkaantuminen, jolloin maskuliininen energia on päässyt valtaamaan alaa. Tällä hetkellä ihmiskunnan nähdään olevan maskuliinisen miesenergian vallassa, joka on analyyttista ja toiminnallista. Tämä nähdään New agen monissa muodoissa usein aiheuttajana sille, miksi asiat ovat maailmassa päälaellaan ja esimerkiksi naisen asemaa on ajettu alas vuosituhansia. 

Syitä siihen, mikä on johtanut tähän pisteeseen, tarjotaan monia. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä on osa ihmiskunnan luonnollista henkistä kehitystä ja asiat ovat paranemaan päin. Kunhan vaan yksilöt alkavat keskittymään kiitollisuuteen ja positiivisuuteen, he luovat ympärilleen juurikin tämän energian kyllästämiä asioita. Matalavärähteiset eli negatiiviset energiat kyllä lopulta väistyvät tai muuntuvat pois tämän tieltä. “Luot elämääsi sitä mitä ajattelet”, tai, “Jos keskityt hyvään, näet hyvää”, ovat tämän uskomuksen mukaisia mietelauseita. Kerron vetovoiman laista lisää myöhemmin. New agen uskomuksiin sisältyy yleensä olennaisesti myös kehityspolun huipentuma eli ihmiskunnan suuri henkinen hyppy seuraavalle eli rakkaudentäyteiselle tietoisuuden tasolle.

Jotkut taas ehdottavat selitykseksi maan ulkopuolista elämää eli UFOja. Heidän mukaansa ihmiskunta on koko universumin tasolla melko kehittymätön rotu ja muita kehittyneempiä elämänmuotoja on olemassa eri planeetoilla. Nämä rodut on jaettu karkeasti positiivisiin ja negatiivisiin elämänmuotoihin. Uskomuksen mukaan olemme tällä hetkellä negatiivisen rodun hallinnassa ja se on heidän tekosiaan, että ihmiskunta on vieraannutettu luonnon lempeästä energiasta ja näin saatu paha olo lisääntymään. He ovat pitäneet meitä vallassaan pitkään ja muuttaneet historian kerrontaa. Tarkoituksena on pitää ihmiset jakautuneina, tiedostamattomina ja kehittymättöminä, jotta tuottaisimme heidän käyttöönsä maksimaalisesti negatiivista virtaa.

Vallalla on myös näkemys, jonka mukaan hyvät UFO -rodut ovat muodostaneet planeettojen välisen liittoutuman ja päättäneet auttaa ihmiskuntaa vapautumaan tästä orjuudesta. Nämä positiiviset joukot ovat nyt maapallon lähellä kaiken aikaa ja auttavat kulisseissa meitä taistelemaan pahuutta vastaan. Tästä mistään ei normaali kansalainen kuitenkaan tiedä, ainakaan ihan vielä. Suuri paljastus on tulossa, jossa koko ihmiskunnalle kerrotaan totuus kaikesta. Tämän jälkeen voimme jatkaa henkistä kehitystämme eteenpäin yhdessä Äiti maan kanssa ja meistä tulee lopulta korkeamman eli positiivisemman värähtelyn olentoja. 

Mikäli et ole tutkinut näitä aiheita, tämä kaikki voi kuulostaa hassun tieteiselokuvan juonelta. Pidä mielessäsi kuitenkin se, että ihmiset valitsevat vapaasti mihin uskovat! Me usein omaksumme eri uskomusjärjestelmistä sellaisia puolia, jotka antavat tunteille ja olemassaololle tarkoituksen. Näissäkin mainitsemissani uskomusmuodoissa ihmisten paha olo on selitetty erinomaisen tyhjentävästi – se johtuu liian pienestä määrästä feminiinistä energiaa, jota saisit luonnosta. Lisää siis luonnonmukaisuutta elämääsi, niin parannut ja energiasi tasoittuvat. Muusta maailmasta ei tarvitse huolehtia. Kunhan vaan hoidat oman tonttisi, se riittää koko planeetan pelastumiseen. Ja lisäksi voi vielä olla olemassa ne suuret hyvät avaruuden muukalaisjoukot, joista sinä tiedät jo nyt ja joista muut ihmiset saavat kuulla vasta vähän myöhemmin. Odota vaan maltilla ja jaa toisille tätä tietoa, kaikki kyllä järjestyy. 

Huomioikaa, että nämä ovat äärimmäisen kärjistettyjä yhteenvetoja, eikä missään uskomusjärjestelmässä mikään asia tai ratkaisu ole näin yksinkertaisesti esitetty. Erilaisia järjestelmiä on uskomattoman monia, ja ne sisältävät osia mystiikasta, okkultismista, astrologiasta, noituudesta, eri jumaluuksista ja palvontamenoista, ynnä muista osa-alueista. Kuten sanottu, tarkoitukseni on vain herättää ajatuksia. Mihin kaikkeen ihmiset oikein uskovat ja miksi? 

Lähtökohtana toimii varmasti perustarpeiden täyttyminen. Tarpeista voit lukea lisää esimerkiksi psykologi Abraham Maslow’n teoksista, jonka mukaan yksi ihmisen perustavanlaatuinen halu on juurikin itsensä ylittäminen. Tällä tarkoitetaan siis tarvetta saada yhteys johonkin omaa minää suurempaan. Keinoja tämän tarpeen täyttämiseksi voisi olla esimerkiksi hengellisyys, taide tai altruismi. Altruismi on siis egoismin vastakohta, eli äärimmäinen muoto toisten edun vuoksi uhrautumisesta. Uskomusjärjestelmän pohjalle tarvitaan perustarpeiden täyttymisen lisäksi yleensä myös omia aistikokemuksia, tunnetiloja ja henkilökohtaisia vaikutteita.

Minäkin uskon omalla tavallani maan ulkopuolisen elämän olemassaoloon. Syynä tähän on se, että olen nähnyt lentävän UFOn omilla silmilläni. Se oli valoa hohtava plasmapallo, joka näytti pieneltä auringolta ja lipui puiden latvojen yläpuolella äänettömästi eteenpäin. Tässäkin tapauksessa eräs ystäväni näki saman asian samanaikaisesti, eli yksilön henkilökohtaisesta aistiharhasta ei voinut olla kyse. Tuon omituisen lentävän esineen kohtaaminen saattoikin olla suuri syy sille, että lähdin aikoinani tutkimaan näitä erilaisia uskomusjärjestelmiä. Kyllä se lohdulliselta kuulostaa, että emme olisikaan ainoita universumissa ja meillä olisi hyvyyden puolesta taistelevia apujoukkoja ympärillämme. 

Ja ennen kaikkea, ihmiskunnalla olisi toivoa.