Omaan sieluun tutustuminen vaatii, kuten sanottu, rehellisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Kun kuorimme pois luotuja minuuden kerroksia ja syvennymme itseemme, on matkan varrella monia sudenkuoppia joihin on mahdollista kompastua. Ajatuksiin itsestämme vaikuttaa esimerkiksi ego. Ego on osa, joka etsii jatkuvalla syötöllä syitä itsemme korottamiseksi muiden yläpuolelle. Täältä kumpuaa osa valheellisista ajatuksista joita meillä on omaa olemassaoloamme koskien, ja näiden tunnistamista suosittelen ehdottomasti opettelemaan.

Kun kykenet erottamaan egosi äänen sielusi äänestä, kykenet hiljentämään ensimmäistä aina tarvittaessa. Ja se on tarpeellista yllättävän usein! Monet tämän hetken toimista joita meitä kehotetaan tekevän ja seuraavan, esimerkiksi pitkälle kouluttautuminen, rahan ja omistuksien hankkiminen, sosiaalisen median käyttäminen ja lukuisat TV- ja muut median ohjelmat, ruokkivat egoa aivan liiaksi. Tämänkin vuoksi oman ajankäytön hallinta on äärimmäisen tärkeää henkisen kehityksen saralla.

Egon toiminnasta voitte lukea lukuisista psykologiaan ja ihmismieleen keskittyneistä julkaisuista. Omien kokemuksieni mukaan ego ja minuuden eri kerrokset eivät kuitenkaan ole ainoita asioita jotka vaikuttavat ajatuksiimme ja niiden kulkuun. Myös kehomme ulkopuolella on mieleemme vaikuttavia tekijöitä. Nämä tekijät, joista nyt kirjoitan, toimivat eri maailmasta käsin. Tätä maailmaa kutsun henkimaailmaksi, eli ylitämme nyt monelle tutun luonnolliseksi ja normaaliksi määritellyn rajan. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämän fyysisen ihmissilmin havaittavan todellisuuden lomassa toimii myös erilainen todellisuus. Eri maailma. Tätä voisi kutsua myös eri ulottuvuudeksi. Tämä ulottuvuus on olemassa lähellämme, vaikuttaen meihin kaiken aikaa, riippumatta siitä uskooko yksilö siihen vai ei. 

Kyseistä maailmaa ja sen vaikutuksia ihmisen olotilaan ei vielä tänä päivänä tunnisteta, ja esimerkiksi sairauksien ymmärtäminen on pitkälti kiinni fysiologian ja psykologian tutkimusmenetelmissä. Nämä molemmat tieteenalat keskittyvät fyysiseen todellisuuteemme ja aivojen sekä mielen rakenteisiin. Minulle on kuitenkin osoitettu, että henkimaailmassa vaikuttavat energiat ovat erittäin vahvasti linkittyneet myös meidän energiaamme. Ihmisillä on tämän fyysisen kehon lisäksi ympärillään suurempi energeettinen keho, jota kautta ulottuvuuksien välinen vaikutus on mahdollista. Nämä vaikutukset voivat toimiessaan sairastuttaa tai parantaa. Energiapohjaiset syyt tulisi mielestäni aina poikkeuksetta tutkia, etenkin jos fyysisessä kehossa esiintyy häiriöitä.

Huomioitavaa on, että kvanttifysiikka on jo todistanut meidän aistiemme havaitsevan ainoastaan alle 1% ympäröivästä todellisuudesta. Näemme esimerkiksi vain hyvin pienen osan väreistä. Tiesittekö, että kasvien lehdet imevät itseensä lähes kaikkia muita värejä paitsi vihreää, ja siksi ihmissilmä havaitsee ne juuri nimenomaan vihreinä? Kysymys on siis eri aallonpituuksien havainnointikyvystä. Ihmisen aistit ovat tästä rajoittuneisuudesta huolimatta hyvin pitkälle kehittyneet. Olemme äärimmäisen aistikkaita olentoja jokainen! 

Aistit toimivat meidän kompassinamme elämämme ajan. Energeettinen kehomme vastaanottaa henkimaailmasta tulevat signaalit ja muuntaa ne kehoomme astikokemuksiksi. Sinullekin on varmasti käynyt niin, että olet astunut johonkin paikkaan jossa välittömästi selkäpiitä riipii kylmät väreet, tai olet aina mielissäsi ystäväsi asunnolla vieraillessa, koska siellä tuntuu olevan niin rauhallinen ja seesteinen tunnelma. Ja joissain paikoissa nukut aina sikeästi, joissakin taas heräilet ja olo on levoton. Nämä ovat kaikki esimerkkejä siitä, kuinka energiamme vastaanottaa ympäröivän todellisuuden vaikutuksia ja herättää meissä tietyt aistit ja keholliset tunnekokemukset.

Homma toimii myös päinvastoin – meidän energiamme vaikuttaa niin ikään henkimaailman suuntaan. Ajatuksemme, sanamme, jokainen päätöksemme ja tekomme muuntaa energiaa eri muotoon, ja tätä kautta näiden kahden ulottuvuuden symbioosi on mahdollinen. Näin yksinkertaistettuna – kun mielemme ja ajatuksemme on positiivisesti täynnä onnea ja rakkautta, energiamme on korkeavärähteistä, kun jos taas olemme surun tai vihan pauloissa, energiamme on matalavärähteistä. Henkimaailmassa elää meistä eroavia moninaisia olentoja, joilla ei ole meidän tottumuksemme mukaisia fyysisiä ja käsin kosketeltavissa olevia kehoja. Nämä olennot koostuvat energiasta ja ne operoivat nimenomaisesti tietyllä värähtelytaajuudella. Täytyy muistaa, että niin ikään mekin olemme peräisin tästä samasta energiasta! Mistään epäluonnollisesta ei siis ole kyse. On myös erittäin tärkeää on huomioida, että henkimaailmojen olentojen olemassaolo on tietoista. Kyse on siis tietoisesta energiasta ja jokaisella olennolla on oma tarkoituksensa luomakunnassa.

Joillekin meistä on annettu suoria kokemuksia henkimaailman kanssa, joillekin ei. Uskon, että meillä jokaisella on syntymälahjana annettu kyky siihen – kyky tietoisesti havaita ja kohdata tuon toisen ulottuvuuden olennot. Kyky eri ulottuvuuden havaitsemiseen avautuu jokaiselle siinä hetkessä, kun hän on siihen luonnostaan valmis. Usein tämä tapahtuu ensimmäisenä unimaailman tai puhtaan intuition kautta. Tätä taitoa ei siis pidä lähteä etsimään mistään ulkopuolelta, saati yrittää kontaktoida tuota maailmaa käyttäen apuna eri ihmisiä, apuvälineitä tai rituaaleja. Myöskään olentojen kutsumista omaan elämään en missään nimessä suosittele edes ajatuksen tasolla, näihin liittyy aina suuria riskejä! Kerron riskeistä ja henkimaailmassa vaikuttavista pimeistä voimista lisää myöhemmissä julkaisuissani. 

Mielipiteeni on siis ehdottomasti se, että ne ihmiset joilla kokemuksia henkimaailman kanssa ei vielä luonnostaan ole kertynyt, he eivät niitä tässä hetkessä tarvitse. Heidän elämässään on toistaiseksi meneillään muita oppeja ja tarkoituksia kuin henkimaailman kanssa työskentely tai siitä eteenpäin kertominen. Mikäli omakohtaisia kokemuksia ei ole, on usein huomattavasti hankalampaa uskoa näkymättömän maailman olemassaoloon. Uskomusjärjestelmään vaikuttaa myös ihmisen elämän aikana kertyneet rajoittavat opit, sillä meillehän on syntymästä asti kerrottu eri lähteiden toimesta mikä on todellista ja mikä ei. Tällä tavoin luonnollinen tiedostettu yhteytemme toiseen ulottuvuuteen on saatu kätkettyä verhon taakse ja tuon maailman olemassaolo on tällä tavoin yritetty meiltä piilottaa.

Ennen kuin etenemme syvemmin sielunelämään ja sen ymmärtämiseen, olen päättänyt jakaa teille maailmankuvaani vaikuttaneita tapahtumia. Otan siis tietoisen riskin kertoessani omat kokemukseni henkimaailman kanssa, osa lukijoista tulee väistämättä pitämään minua harhaisena. Tämä ei minua häiritse, uskon että tapahtumat on koettu sen vuoksi että ne on tarkoitus jakaa eteenpäin.

Sama vastuu on muillakin. Jos me kaikki jakaisimme aiheesta riippumatta kaiken oppimamme avoimesti kanssakulkijoille, pääsisimme huomattavasti helpommalla, koska käytössämme olisi työkaluja omien tunteidemme ja ajatustemme käsittelemiseksi moninkertaisesti nykyiseen nähden.